Het nieuwe seizoen

Bij het samenstellen van het programma voor het seizoen 2020-2021 hebben we vanzelfsprekend zo goed mogelijk de corona-richtlijnen van de overheid in acht genomen. Om te voorkomen dat er te veel bezoekers tegelijk in de kerk zijn, hebben we gekozen voor een intieme setting, met niet meer dan dertig zitplaatsen per concert.

Gelukkig hebben alle musici ermee ingestemd dat de concerten twee keer per avond uitgevoerd worden. De eerste uitvoering vindt steeds plaats van half acht tot half negen, de tweede uitvoering van kwart over negen tot kwart over tien. Dat betekent dat er eerst een kwartier beschikbaar is om de bezoekers van de eerste uitvoering rustig te laten vertrekken, en daarna een kwartier om de bezoekers van de tweede uitvoering welkom te heten.

Een uitzondering is het eenmalige familieconcert van 16 april. Dat concert begint om zeven uur en het is rond acht uur afgelopen. De kerk gaat die avond open om kwart voor zeven.

Omdat de maatregelen in oktober strikter zijn geworden (van vijfitg zitplaatsen naar dertig) en er op dat moment voor sommige concerten al meer dan 30 kaarten waren verkocht, kan het gebeuren dat u op een ander tijdstip wordt verwacht dan waarop u had ingetekend. We laten dit uiterlijk een week voor het concert weten via e-mail.

We kunnen niet uitsluiten dat er veranderingen in het programma komen als nieuwe corona-richtlijnen daar aanleiding toe geven. Vanzelfsprekend zullen we daarover dan ook informatie geven. We hopen op uw begrip!

_______________________________________________