nieuws
klik hier voor laatste nieuwsbrief
Ingeval van storing in het bestelsysteem belt u: 0594 - 50 4226 ter informatie. Wij werken dan aan het herstel. U kunt in dat geval ook rechtstreeks bestellen door overboeking op onze bankrekeningNL25 RABO 0310 4612 00 t.n.v. Stichting Abdijconcerten

Op grond van onze programmering in voorgaande jaren heeft de Stichting Abdijconcerten opnieuw financiële steun verkregen van het Fonds Podiumkunsten voor de jaren 2018 en 2019.